ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงคนไทยทุกคน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. โรงเรียนคันริน 2016.10.13

BackGround
Multinational
Evenokay
Aobadai
4stagesystem
college
รายชื่อวิทยาลัย และ มหาลัยที่นักเรียนคันรินสอบเข้าได้ในปี 2016
บัณฑิตวิทยาลัย/
Tokyo University of the Arts, Hitotsubashi University, Kyushu Institute of Technology,
Ritsumeikan University, Tokyo Zokei University, etc.
มหาวิทยาลัย/
Gunma University, Akita University, Waseda University, Hosei University, Tokyo University of Science,
Nihon University, Senshu University, Komazawa University, Tokai University, etc.

Kanrin Japanese School

フェイスブック facebook